eye

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

type your text for first image here

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

Database «Dvina Region: history and here and now»

type your text for second image here

Database «Dvina Region:  history and here and now»

Database «Artists of Vitebsk Region»

type your text for 4th image here

Database «Artists of Vitebsk Region»

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

type your text for 5th image here

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

Database «Catalog subscription editions»

type your text for 7th image here

Database «Catalog subscription editions»
  • anons-azbuka-3
  • anons-polpred-1
  • e-marefa
75-let-pobedy-2020
banner-Korotkevich-2020

kupala-m

 

Словам Купалы натхнёныя

Я. Купала і тэатр

 

Народны паэт Беларусі Янка Купала ўвайшоў у гісторыю не толькі як заснавальнік новай беларускай літаратуры, які даў класічныя прыклады нацыянальнай паэзіі. З ім звязана таксама нараджэнне тэатральных гурткоў і першага дарэвалюцыйнага беларускага прафесіянальнага тэатра; яго драматургія з’явілася асновай развіцця беларускай савецкай тэатральнай культуры.

Гісторыю беларускага тэатра немагчыма ўявіць без імя Янкі Купалы, без яго драматургіі. Хаця колькасць напісаных ім п’ес нешматлікая – усяго чатыры назвы: “Паўлінка”,  “Раскіданае гняздо”, “Прымакі” і “Тутэйшыя”. І кожны з гэтых твораў на працягу многіх дзесяцігоддзяў карыстаўся і карыстаецца асаблівай увагай у тым ці іншым калектыве, таму што да класікі адносіны па традыцыі застаюцца трапяткімі.

Для чытачоў бібліятэкі аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтаваў выставу пад назвай “Словам Купалы натхнёныя : Я. Купала і тэатр”, якая пройдзе з 2 жніўня па 2 верасня, і бібліяграфічны спіс літаратуры, якая прадстаўлена на ёй. Увазе прыхільнікаў сайта прапаноўваецца кароткі агляд некаторых кніг і артыкулаў з перыядычных выданняў, якія перадаюць тэматычны змест экспазіцыі.

 

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

 

1. Бур'ян, Б. І дорыць крылы для ўзлёту / Б. Бур'ян // Літаратура і мастацтва. — 1982. — 9 ліп. — С. 12.

2. Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т. / гал. рэд.: У. І. Няфёд. — Мінск : Навука i тэхнiка, 1987. — Т. 3. Кн. 2. — 431 с. : іл.

3. Грамыка, Л. У снах і наяве / Л. Грамыка // Мастацтва. — 2007. — № 7. — С. 40—41.

4. Купала Янка : энцыклапедычны даведнік / гал. рэд.: І. П. Шамякін. — Мінск : Выд. БСЭ, 1986. — 727 с.

5. Любімы паэт беларускага народа / рэд.: І. Грамовіч ; склад.: І. Жыдовіч, У. Луцэвіч . — Мінск : Выд. АН БССР, 1960. — 259 с.

6. Мушынская, Т. Словам Купалы натхнёныя / Т. Мушынская // Чырвоная змена. — 1982. — 7 снеж. — С. 14.

7. Няфёд, У. І. Беларускі тэатр : нарыс гісторыі / У. І. Няфёд. — Мінск : Акадэмія навук БССР, 1959. — 900 с.

8. Няфёд У. І. Гісторыя беларускага тэатра : вучэб. дапам. для тэатр.-маст. ін-та / У. І. Няфёд. — Мінск : Выш. школа, 1982. — 543 с.

9. Няфёд, У. Сучасны беларускі тэатр : 1946¬–1959 / У. Няфёд. — Мінск : Мін. выш., сярэд. спец. і праф. адукацыі БССР, 1961. — 341 с.

10. Сабалеўскі, А. Сучаснасць і гісторыя : крытычныя артыкулы / А. Сабалеўскі. — Мінск : Маст. літ., 1985. — 208 с.

11. Тюрина, Т. Зритель в четвертом ряду / Т. Тюрина // Неман. — 1982. — № 6. — С. 161—167.

12. Ярмалінская, В. М. Янка Купала і беларускі тэатр / В. М. Ярмалінская // Асновы мастацтва. — 2002. — № 2. — С. 25—31.

 

КНІГІ

 


1

Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т. / гал. рэд.: У. І. Няфёд. — Мінск : Навука i тэхнiка, 1987. — Т. 3. Кн. 2. — 431 с. : іл.

 

Даследуецца працэс развіцця беларускага савецкага тэатральнага мастацтва ў перыяд 1962­–1984 гг.. Аналізуюцца дзейнасць тэатральных калектываў, рэпертуар, рэжысёрская і акцёрская творчасць і іншыя важнейшыя з’явы тэатральнага жыцця. Паказваецца роля сцэнічнага мастацтва ў ідэйна-эстэтычным выхаванні гледача.


2

Сабалеўскі, А. Сучаснасць і гісторыя : крытычныя артыкулы / А. Сабалеўскі. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. — 208 с. : іл.

 

Доктар мастацтвазнаўства, крытык Анатоль Сабалеўскі даследуе ў сваёй кнізе шляхі развіцця беларускіх тэатраў, пастаноўкі сучаснай класічнай драматургіі, творчасць майстроў сцэны.