eye

База даных «Человек года Витебщины»

type your text for first image here

База даных «Человек года Витебщины»

База даных «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць»

type your text for second image here

База даных «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць»

База даных «Віцебшчына: дакументальная спадчына»

type your text for third image here

База даных «Віцебшчына: дакументальная спадчына»

База даных «Художники Витебщины»

type your text for 4th image here

База даных «Художники Витебщины»

База даных «Афганистан. Без права на забвение»

type your text for 5th image here

База даных «Афганистан. Без права на забвение»

База даных «Каталог подписных изданий»

type your text for 7th image here

База даных «Каталог подписных изданий»

База даных «Вызваленне Віцебшчыны. 1943–1944»

type your text for 8th image here

База даных «Вызваленне Віцебшчыны. 1943–1944»

Віртуальны праект «Бібліятэкары Віцебшчыны ў барацьбе за Перамогу»

type your text for 9th image here

Віртуальны праект «Бібліятэкары Віцебшчыны ў барацьбе за Перамогу»

Віртуальны праект «Віцебшчына ў вайне 1812 года»

type your text for 10th image here

Віртуальны праект «Віцебшчына ў вайне 1812 года»

kolas-m 
 

Я ВАС ЛЮБІЎ ЧЫСТЫМ ЮНАЦКІМ СЭРЦАМ…

Я. КОЛАС – ПЕДАГОГ 


Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч (Якуб Колас) каля трыццаці гадоў працаваў на ніве народнай асветы: вучыў дзяцей і дарослых, ствараў школы і бібліятэкі, унёс грунтоўны ўклад у распрацоўку метадычных і тэарэтычных праблем навучальна-выхаваўчай дзейнасці. Верасень 1902 г. – пачатак педагагічнай работы славутага пісьменніка. Ён працуе ў палескай глухамані настаўнікам Люсінскага народнага вучылішча Хатынскай вобласці Пінскага павета (цяпер Ганцавіцкі раён). Потым лёс закінуў яго настаўнічаць у Цёмныя Ляды, дзе ён стварае нелегальную школу для дзетак-беларусаў. Зімой 1908 года ў школе в. Сані Абчугскай вобласці Ігуменскага павета (цяпер Талачынскі раён) адным з першых вёў навучанне на роднай мове. Летам таго ж года даваў прыватныя ўрокі ў Стоўбцах. У 20-я гады XX стагоддзя К. М. Міцкевіч пачынае займацца навуковай дзейнасцю, на працягу некалькіх гадоў вядзе заняткі па методыцы выкладання беларускай мовы ў Беларускім педагагічным тэхнікуме, на педагагічных курсах у Слуцку, а з 1923 года працуе ў Беларускім дзяржаўным універсітэце.

Калі характарызаваць агульнапедагагічныя погляды Я. Коласа, то можна заўважыць, што яны – працяг і выражэнне ідэй знакамітага педагога К. Д. Ушынскага. Якуб Колас – вялікі метадыст і дыдакт. У 1926 г. ён падрыхтаваў "Методыку роднай мовы" – першы ў Беларусі навукова абгрунтаваны дапаможнік, у якім раскрываліся прынцыпы выкладання: свядомасць і актыўнасць вучняў у працэсе навучання, нагляднасць у выкладанні, сістэматычнасць і паслядоўнасць, даступнасць, сувязь тэорыі з практыкай, трываласць ведаў, уменняў і навыкаў, улік індывідуальных здольнасцей у рабоце з дзецьмі. Значную ўвагу надаваў педагог пытанням выхавання, на першае месца ставіў такія праблемы, як фарміраванне светапогляду вучняў, маральнае, эстэтычнае і працоўнае выхаванне. Многія называлі Канстанціна Міхайлавіча "інжынерам чалавечых душ".

Многія падыходы да пытанняў методыкі чытання, навучання пісьму, прапанаваныя Якубам Коласам, добра кладуцца ў кантэкст сучасных методык.

Для чытачоў бібліятэкі аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтаваў выставу пад назвай "Я вас любіў чыстым юнацкім сэрцам... : Я. Колас - педагог", якая пройдзе з 2 сакавіка па 2 красавіка, і бібліяграфічны спіс літаратуры, якая прадстаўлена на ёй. Для прыхільнікаў сайта прапаноўваецца кароткі агляд некаторых выданняў і поўнатэкставыя варыянты артыкулаў з перыёдыкі, якія ўключаны ў экспазіцыю.

 

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

 

1. Андрэева, Е. Г. Якуб Колас – педагог / Е. Г. Андрэева // Адукацыя і выхаванне. — 1997. — № 10. — С. 110—118.

2. Базарэвіч, Мікола. Любімы настаўнік / Мікола Базарэвіч // Полымя. — 1982. — № 9. — С. 157—165.

3. Барсток, М. Якуб Колас - дзецям / М. Барсток // Вялікі пясняр беларускага народа : зборнік артыкулаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа / склад. І. Жыдовіч, Д. Міцкевіч ; рэдкал.: П. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Выдавецтва АН БССР, 1959. — С. 346—369.

4. Грэкава, Г. І. Ад настаўніка для народа – да народнага песняра / Г. І. Грэкава // Адукацыя і выхаванне. — 2002. — № 10. — С. 65—68.

5. Емяльянаў, А. Мудры і дбайны настаўнік : да 100-годдзя з дня нараджэння Я. Коласа / А. Емяльянаў, Р. Літвінаў // Віцебскі рабочы. — 1982. — 26 кастр. — С. 4.

6. Жыгоцкі, М. Коласаўскі добры прыклад / М. Жыгоцкі // Звязда. — 1977. — 2 кастр. — С. 4.

7. Зяневіч, І. Выдатны педагог-метадыст : да 80-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа / І. Зяневіч // Народная асвета. — 1962. — № 10. — С. 79—85.

8. Іофе, Э. Р. Якуб Колас – выкладчык вышэйшай школы / Э. Р. Іофе // Адукацыя і выхаванне. — 1994. — № 12. — С. 91—95.

9. Каралёў, Г. Жыццё ў шматгранных праяўленнях… : работа Я. Коласа настаўнікам у в. Сані (Талачынскі раён) / Г. Каралёў // Наша Талачыншчына. — 2002. — 25 верас. — С. 2.

10. Народны настаўнік Якуб Колас : зборнік артыкулаў / рэд. М. А. Казбярук. — Мінск : Нар. асвета, 1966. — 103 с.

11. Панасевіч, З. М. “Другое чытанне для дзяцей беларусаў” Якуба Коласа / З. М. Панасевіч // Каласавіны : матэрыялы навук. канферэнцыі з нагоды 90-годдзя творчай дзейнасці Якуба Коласа (1996 г.) / рэд. Г. В. Гавароўскі ; Дзярж. літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа. — Мінск : Паліграф. камбінат МВПА імя Я. Коласа, 1997. — С. 114—122.

12. Песняй вітаю вас! / склад. М. У. Базарэвіч, І. С. Курбека. — Мінск : Беларусь, 1974. — 48 с. : іл.

13. Радзіёнаў, У. Н. Педагагічны шлях Якуба Коласа / У. Н. Радзіёнаў // Народная асвета. — 1982. — № 11. — С. 8—14.

14. Радзіёнаў, У. Якуб Колас як педагог : да 95-годдзя з дня нараджэння народнага паэта БССР Якуба Коласа / У. Радзіёнаў // Народная асвета. — 1977. — № 10. — С. 86—89.

15. Раманцэвіч, Валянціна. Нам засталася спадчына / Валянціна Раманцэвіч // Настаўніцкая газета. — 2002. — 2 лістап. — С. 3.

16. Родионов, В. Н. Якуб Колас – педагог / В. Н. Родионов. — Минск : Изд-во БГУ, 1981. — 141 с. : ил.

17. Рычагоў, А. Х. Выдатны літаратар і таленавіты педагог / А. Х. Рычагоў // Народная асвета. — 1992. — № 9. — С. 78—80.

18. Рычагоў, А. Х. Якуб Колас – педагог / А. Х. Рычагоў // Адукацыя і выхаванне. — 1993. — № 9. — С. 96—103.

19. Сідорын, Яраслаў. “Я вас любіў чыстым юнацкім сэрцам…” / Яраслаў Сідорын // Голас Радзімы. — 1982. — 4 лістап (№ 44). — С. 3.

20. Смыкоўская, В. І. Колас-педагог / В. І. Смыкоўская // Беларуская літаратура / рэдкал.: М. М. Грынчык (гал. рэд.) [і інш.] ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск : Выд-ва БДУ, 1982. — Вып. 10. — С. 160—171.

21. Якуб Колас – педагог // Якуб Колас : да 110-годдзя з дня нараджэння : біябібліяграфічны паказальнік / склад. Н. Б. Ватацы [і інш.] ; рэд. В. П. Рагойша. — Мінск : Дзярж. бібліятэка БССР, 1983. — 423 с.

22. Якуб Колас : камплект паштовак / склад. М. Р. Жыгоцкі. — Мінск : Беларусь, 1982. — 16 пашт.

 

КНІГІ І АРТЫКУЛЫ

 

 


 

1

Якуб Колас : да 110-годдзя з дня нараджэння : біябібліяграфічны паказальнік / склад. Н. Б. Ватацы [і інш.] ; рэд. В. П. Рагойша. — Мінск : Дзярж. бібліятэка БССР, 1983. — 423 с.


Асноўны тэкст паказальніка складаецца з дзвюх частак: біяграфічнай і бібліяграфічнай. У першай частцы змешчаны тэксты аўтабіяграфій народнага паэта, а таксама біяграфічны раздзел "Даты жыцця і творчасці Якуба Коласа". Бібліяграфічную частку складаюць наступныя раздзелы: I. Кнігі Якуба Коласа (у арыгінале і ў перакладах на мовы народаў СССР і замежныя мовы). II. Літаратура пра жыццё і творчасць Якуба Коласа (публікацыі 1945 – 1981 гг.).

Бібліяграфічнае выданне задумана як дапаможнік шырокага профілю. Задача яго – садзейнічаць яшчэ большай папулярнасці пісьменніка ў народзе.

 


2

Народны настаўнік Якуб Колас : зборнік артыкулаў / рэд. М. А. Казбярук. — Мінск : Нар. асвета, 1966. — 103 с.


Артыкулы зборніка прысвечаны раскрыццю педагагічных ідэй Я. Коласа, яго ўкладу ў развіццё тэарэтычных і метадычных прынцыпаў навучальна-выхаваўчай дзейнасці.


3

Песняй вітаю вас! / склад. М. У. Базарэвіч, І. С. Курбека. — Мінск : Беларусь, 1974. — 48 с. : іл.


Кніга-фотаальбом распавядае пра вехі жыцця класіка беларускай літаратуры Я. Коласа. Багата ілюстраванае выданне дае добрае ўяўленне пра асобу пісьменніка, яго літаратурны талент і грамадскае жыццё.          


4

Родионов, В. Н. Якуб Колас – педагог / В. Н. Родионов. — Минск : Изд-во БГУ, 1981. — 141 с. : ил.


Выданне прысвечана вывучэнню і абагульненню педагагічнай спадчыны Якуба Коласа, аналізу яго позіркаў на навучанне і выхаванне падрастаючага пакалення.

Разлічана на выкладчыкаў, аспірантаў і студэнтаў гуманітарнай ВНУ, настаўнікаў сярэдняй школы.